Home   Bez kategorii   Najważniejsze cechy kont oszczędościowych

Najważniejsze cechy kont oszczędościowych

Konta oszczędnościowe należy wykorzystywać głównie do systematycznego gromadzenia nadwyżki środków pieniężnych w celu powiększania własnego kapitału. Pod tym względem konta osobiste przypominają lokaty bankowe. Podobieństwo do konta osobistego sprowadza się do możliwości dowolnego zagospodarowywania środków odłożonych na rachunku oszczędnościowym oraz stałym dostępie do tych środków.

Te niewątpliwe zalety są jednak niwelowane przez pewne negatywy. I tak: o ile w związku z zerwaniem lokaty przed terminem stracimy część odsetek, o tyle odsetki, jeśli lokatę utrzymamy do końca czasu jej trwania, będą wyższe niż odsetki naliczone na rachunku oszczędnościowym.
Swoboda w dysponowaniu kapitałem też jest dość złudna, ponieważ wszelkie transakcje przeprowadzane z wykorzystaniem konta oszczędnościowego, są droższe od podobnych transakcji wykonywanych z użyciem konta osobistego. Innymi słowy, rachunku oszczędnościowego nie opłaca się wykorzystywać w celu zaspokojenia bieżących potrzeb. To rachunek przeznaczony do odkładania pieniędzy.

Opłacalność konta

Konta oszczędnościowe są idealnym rozwiązaniem dla osób, którym często zdarzają się nieprzewidziane wydatki. Utrzymywanie lokat w ich przypadku jest bezcelowe, bowiem większość z nich zostanie zerwanych. Konto oszczędnościowe jest więc bardziej opłacalne.
Z drugiej strony warto pamiętać, że wykorzystywanie go „na siłę” tj. odkładanie na nich środków, których w żadnym wypadku nie można uznać za nadwyżkę, bo prędzej czy później będą potrzebne do sfinansowania jakichś potrzeb, również mija się z celem. W takich sytuacjach lepiej sprawdza się konto osobiste, a na rachunku oszczędnościowym – przeprowadzając zbyt wiele transakcji – można wtedy jedynie stracić.

Bezpieczeństwo kapitału

Środki zgromadzone na rachunku oszczędnościowym są równie bezpieczne, jak wszystkie lokaty czy pieniądze trzymane na koncie osobistym. Gwarantuje je bankowy fundusz gwarancyjny, a za pozostałe aspekty bezpieczeństwa odpowiada bank (bezpieczeństwo systemowe) i my sami.

Dostęp do kapitału

Jak większość innych produktów bankowych do środków zgromadzonych na kontach oszczędnościowych możemy mieć stały dostęp wirtualny za pośrednictwem zdalnych kanałów (internet, telefon) lub dostęp bezpośredni w oddziałach banków.

[artykuł pochodzi ze strony http://kontobankowe.bloog.pl/]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Get Best Services from Our Business.