Monthly Archives: luty 2016

Home   2016   luty

Najważniejsze cechy kont oszczędościowych

Konta oszczędnościowe należy wykorzystywać głównie do systematycznego gromadzenia nadwyżki środków pieniężnych w celu powiększania własnego kapitału. Pod tym względem konta osobiste przypominają lokaty bankowe. Podobieństwo do konta osobistego sprowadza się do możliwości dowolnego zagospodarowywania środków odłożonych na rachunku oszczędnościowym oraz stałym dostępie do tych środków.

Get Best Services from Our Business.